Menu

Legislatie

Legislaţie specifică deşeurilor de ambalaje:

Legislaţie privind protecţia mediului 

Legislaţie comunitară în domeniul gestionării deşeurilor

    • Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată şi completată de Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004
    • Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile